Υπουργείο Παιδείας για αναγραφή θρησκεύματος: Θα υπάρξει συμμόρφωση με αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών και Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας σε σχολικά έγγραφα.

Περισσότερα...