Ανεξάρτητη Αρχή Αερομεταφορών αποκτά η Ελλάδα με νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Υποδομών

Ανεξάρτητη Αρχή που θα ασκεί τις ρυθμιστικές, κανονιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων, αποκτά η Ελλάδα με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Περισσότερα...