Αλλαγή επωνυμίας για τη Μυτιληναίος

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη μεταβολή της επωνυμίας της από «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Περισσότερα...