Εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη προσωπικό του Ερρίκος Ντυνάν για τη στήριξη του ΕΣΥ

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ανταποκρινόμενo στην πρόσκληση και στις ανάγκες της Πολιτείας, κινητοποιεί πλέον, σε εθελοντική βάση, και το ιατρικό και νοσηλευτικό δυναμικό του, με στόχο την ενίσχυση σε εξειδικευμένο προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα...