Μύθοι και πραγματικότητα για τις διαδηλώσεις

Με Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιχειρείται η ρύθμιση του δικαιώματος της δημόσιας συνάθροισης σε υπαίθριο χώρο, με σκοπό (σύμφωνα με το άρθρο 1) από τη μία να διασφαλίζεται αποτελεσματικά η  άσκηση του δικαιώματος.

Περισσότερα...