Συρίγος: «Η Τουρκία δεν κοιτάζει πλέον μόνον προς τη Δύση»

Στην ανάγκη εξεύρεσης μιας νέας αποτελεσματικής πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ, επιστροφής στον ρεαλισμό ως προς τις μηδαμινές προοπτικές ένταξης της Τουρκίας, αλλά και τη σημασία διατήρησης ενεργών διαύλων επικοινωνίας της Ένωσης με την Άγκυρα κατέληξε η συζήτηση που διοργάνωσε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ) σε συνεργασία με το European Network of Political Foundations

Περισσότερα...