Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτεί ομάδες εργασίας για την ανασυγκρότηση του κόμματος

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε για δεύτερη ημέρα και η ημερήσια διάταξη ήταν επικεντρωμένη στην διαδικασία ανασυγκρότησης και διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Περισσότερα...