Παγκρήτια Τράπεζα: Δάνεια κεφαλαίων κίνησης μέσω του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα» συμμετέχει η Παγκρήτια Τράπεζα.

Περισσότερα...