Έκπτωση 25% σε φόρους – εισφορές που εξοφλούνται εμπρόθεσμα – Fake news τα περί capital controls

Ανακοινώθηκε έκπτωση 25% στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (με εξαίρεση τον ΦΠΑ), εφόσον πληρωθούν στην ώρα τους και οι φορολογούμενοι-ασφαλισμένοι δεν κάνουν χρήση των μέτρων αναστολής που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Περισσότερα...