Ο βίος και η πολιτεία των «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος» – Ο απόστρατος, το παρελθόν με τον Σώρρα, η χορεύτρια, οι έφοδοι

H “σύλληψη” του γυμνασιάρχη στην Πιερία από τους αυτοαποκαλούμενους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» αναμφισβήτητα αποτέλεσε ένα περιστατικό χωρίς προηγούμενο.

Περισσότερα...