Με email θα αποστέλλονται από σήμερα οι βαθμοί των μαθητών στους γονείς

Γονείς και κηδεμόνες θα δέχονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους τη βαθμολογία των μαθητών και των μαθητριών, αφού πλέον δίνεται η δυνατότητα αυτή μέσω του συστήματος «myschool».

Περισσότερα...