Διευθυντής Κλινικής «Ταξιάρχαι»: «Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας»

«Είχαν γίνει όλες οι απαιτούμενες προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.»

Περισσότερα...