Η Γιάννα Αγγελοπούλου στο 8ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δυτικής Ελλάδας

«Σε όλη τη διάρκεια του 2021, θα υλοποιηθούν δράσεις που θα έχουν και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Εκτός από τις δράσεις που θα αναδεικνύουν το παρελθόν θα υπάρξουν και δράσεις που θα αφορούν το μέλλον και τη ζωή των πολιτών» ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» σε παρέμβαση που έκανε, μέσω διαδικτύου, στο 8ο Αναπτυξιακό Συνέδριο

Περισσότερα...

Πόσοι ξέρουν τη Δυτική Ελλάδα;

Η ερώτηση είναι απλή: Ξέρετε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από ποιους νομούς αποτελείται και ποιο είναι το διοικητικό κέντρο της; Αν απαντήσατε σωστά, χαίρομαι.

Περισσότερα...