Δείτε το ερωτηματολόγιο υγείας που συμπληρώνουν οι επιβάτες πλοίων (εικόνα)

Οι επιβάτες των πλοίων της ακτοπλοΐας, οι οποίοι θα πραγματοποιούν ταξίδι διαρκείας μεγαλύτερης των 30 λεπτών, θα πρέπει πριν από την επιβίβασή τους σε αυτό να συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο.

Περισσότερα...