Ο Χαρδαλιάς φτιάχνει καταφύγιο για τον Μητσοτάκη 

Ναι, σωστά διαβάσατε. Σύμφωνα με τον  Βηματοδότη ο Νίκος Χαρδαλιάς ετοιμάζει (στο κτίριο του υφυπουργείου του στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι) ειδική αίθουσα για την αντιμετώπιση απειλών κατά της χώρας…
«Σου λέει» – σύμφωνα με τη στήλη- «εάν γίνει κάτι να μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας να συντονίζει την όλη κατάσταση μαζί με τους επιτελείς του

Περισσότερα...