Κυνηγοί «ορφανών» κληρονομιών – Όποιος τις εντοπίσει παίρνει το 10%, με απόφαση του ΥΠΟΙΚ

Αμοιβή -που μπορεί να φθάσει  και το 10% επί της υποδεικνυόμενης περιουσίας-  σε όσους ιδιώτες αποκαλύψουν προς τις αρμόδιες αρχές ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν εμφανίζουν κληρονόμο και άρα θα έπρεπε να περιέλθουν στην κατοχή του Δημοσίου, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών.

Περισσότερα...