Λοιμός-Λιμός και Όλεθρος!

Του Θανάση Κ. Τι διαφορά μπορεί να κάνει ένα γράμμα – το όμικρον, για παράδειγμα; Μπορείτε να στοχαστείτε δύο λέξεις, κατά τα άλλα ίδιες (και ομόηχες) – η μία γράφεται με γιώτα και η άλλη με όμικρον γιώτα.

Περισσότερα...