Τροχαία: Αύξηση κατά 1.324% στις κλήσεις εντός λεωφορειολωρίδων

Οι βεβαιωθείσες παραβάσεις σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων, στην Αττική, σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 1.324% τον περασμένο μήνα.
Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 1.046 παραβάσεις, έναντι 79 τον Ιανουάριο 2019, με τον μέσο όρο της προηγουμένης πενταετίας να κυμαίνεται στις 377 παραβάσεις.

Περισσότερα...