Η τραγωδία των σύγχρονων “μαθητευόμενων μάγων”

Του Θανάση Κ. Μερικές σκέψεις για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και – κυρίως – για ό,τι επίκειται…
* Πρώτον, ο ιστορικός του μέλλοντος θα έχει σοβαρό πρόβλημα να ερμηνεύσει την παγκόσμια κρίση που ζούμε σήμερα.

Περισσότερα...