Για ποιο «προοδευτικό μέτωπο» μιλάτε;

Το ερώτημα που θέτει ο τίτλος του άρθρου είναι στη βάση του ρητορικό. Έχουμε αποκτήσει πλέον την εμπειρία να γνωρίζουμε τι πρεσβεύει ο καθένας, ποια είναι τα πολιτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προσπάθειας, ποιες είναι οι κατευθύνσεις που επιθυμούν να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες. 

Περισσότερα...