Πόσο πιθανή είναι η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον Fitch;

Είναι νωρίς για να προχωρήσει ο οίκος Fitch σε αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας στο σημερινό του review, ωστόσο το πλέον πιθανό είναι να προχωρήσει σε αναβάθμιση των προοπτικών της χώρας σε θετικές από σταθερές.

Περισσότερα...