Άμεσες παρεμβάσεις του Δήμου Αθηναίων σε 2000 σημεία που έχουν αναφερθεί τεχνικά προβλήματα

Μία συντονισμένη και στοχευμένη επιχείρηση ελέγχου και αποκατάστασης 2038 σημείων σε 967 δρόμους της Αθήνας όπου πολίτες έχουν αναφέρει προβλήματα διαφόρων ειδών (σήμανση, ασφαλτικά, φθορές κ.α.)

Περισσότερα...