Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 842,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το 2019 – Στο 0,6720 ευρώ το μέρισμα

Eγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2020, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019.

Περισσότερα...