503 υπηρεσίες στο gov.gr! Χωρίς ουρές και γραφειοκρατία από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στον διαδικτυακό «αέρα» βρίσκεται το gov.gr, η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες (503 υπηρεσίες – ταξινομημένες σε 11 κατηγορίες) των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου.

Περισσότερα...