2η Συνδιάσκεψη Φιλελεύθερης Νεολαίας: Η ατζέντα πέρα από το 2021

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε µετάβαση. Μετά από τη δεκαετή οικονοµική κρίση που χτύπησε µε σφοδρότητα τη χώρα, ο αναστοχασµός κι ο επαναπροσδιορισµός των εθνικών στόχων αποτελούν προτεραιότητα.

Περισσότερα...