2η Συνδιάσκεψη

2η Συνδιάσκεψη Φιλελεύθερης Νεολαίας: Η ατζέντα πέρα από το 2021

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε µετάβαση. Μετά από τη δεκαετή οικονοµική κρίση που χτύπησε µε σφοδρότητα τη χώρα, ο αναστοχασµός κι ο επαναπροσδιορισµός των εθνικών στόχων αποτελούν προτεραιότητα. Οι προκλήσεις που αναδύονται επηρεάζουν αφενός το µέλλον της Ελλάδας και αφετέρου...