Τράπεζα Πειραιώς: Αυτόματη μετατροπή των CoCos – εκδόθηκαν 394,4 εκατ. νέες μετοχές

Σε συνέχεια των από 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η “Εταιρεία”) ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους του από 02/12/2015 Προγράμματος Έκδοσης των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €2.040εκατ, μη τακτής λήξης, που αναγνωρίζονται ως κεφάλαιο CET1 (στο εξής “CoCos”) και την

Περισσότερα...

JP Morgan για Τράπεζα Πειραιώς και CoCos: Βραχυπρόθεσμος πόνος, μακροπρόθεσμο κέρδος;

Σύμφωνα με το Marketnews.gr, η μετατροπή των CoCos σε μετοχές θα είναι βραχυπρόθεσμα επώδυνη για τους ιδιώτες μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, μακροπρόθεσμα όμως θα είναι επωφελής τόσο για την ίδια την τράπεζα όσο και για τη μετοχή της η οποία και έχει δεχτεί ισχυρές πιέσεις το τελευταίο διάστημα.

Περισσότερα...