Υπογραφή σύμβασης για τη συμμετοχή της WIND στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Στον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καλείται να συμμετέχει η WIND ως ένας από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

Περισσότερα...