Τρ. Πειραιώς: Με 5,5% στα δικαιώματα ψήφου η Bienville Capital Management

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα – κατόπιν της από 24.01.2020 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης – ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Bienville Capital Management, LLC (ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πελατών, συμπεριλαμβανομένων private funds) και ενσωματώνονται σε μετοχές ανήλθε την 09.01.2020 του ελάχιστου ορίου του 5%.

Περισσότερα...