Τοίχο-τοίχο

Η κατάχρηση της πολιτικής ορθότητας θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Περισσότερα...