ΑρχικήΕπικαιρότητα«Όχι» και από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον γάμο...

«Όχι» και από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον γάμο των ομόφυλων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το νομοσχέδιο για το γάμο ων ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Στη δεσμευτική απόφαση της Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, τον Ιούνιο του 2016, ότι «η Εκκλησία δεν αποδέχεται δια τα μέλη αυτής σύμφωνα συμβιώσεως του αυτού ή ετέρου φύλου και πάσαν άλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου του γάμου ὡς “τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός» παραπέμπει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδρίασε στο Φανάρι, αναφορικά με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει ως εξής:

«Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα υπό τήν προεδρίαν της Α.Θ. Παναγιότητος εις τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον, Τετάρτην, 24ην Ἰανουαρίου 2024, ὑπενθυμίζει εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι “ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου” ὡς “τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός”, ἡ ὁποία “συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας” (κείμενον “Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ”, Ι.10 καί 4). Σημειοῦται συγχρόνως, ὅτι τά συνάπτοντα τοιαύτας μορφάς συμβιώσεως μέλη τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀντιμετωπίζωνται μετά ποιμαντικῆς εὐθύνης καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης».