Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν θα προσλαμβάνονται χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού (τροπολογία)

10 mins read

Με αλλαγές προβλέπεται να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος, τουλάχιστον όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.

O εμβολιασμός εκπαιδευτικών δεν είναι υποχρεωτικός, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί -για να γυρίσουν στις τάξεις των σχολείων– θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) ή αρνητικό self test.

Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, προγραμματίζονται προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστο διάρκειας.

Με την εν λόγω ρύθμιση, όπως είναι φυσικό, νομοθετούνται και οι συνέπειες που θα επέρχονται στους εκπαιδευτικούς που δεν επιθυμούν να υποβάλλονται στα σχετικά test ανίχνευσης του κορωνοϊού. Είναι ξεκάθαρο δε, ότι η ρύθμιση σχετικά με τις προσλήψεις έρχεται σε συνέχεια όσων εκπαιδευτικών αρνούνται να προσκομίζουν είτε rapid test, είτε PCR.

Πιο συγκεκριμένα:

  • στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ επιβάλλεται το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, o χρόνος αυτός δεν λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και για το διάστημα αυτό δεν καταβάλλονται αποδοχές.
  • στους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς καθώς και μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης δεν προσκομίσουν βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, δεν γίνεται αποδεκτή η παρεχόμενη εκ μέρους τους εργασία και δεν καταβάλλονται αποδοχές, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας.

Facebook Comments