5,5 δισ.€ κατασχέσεις για χρέη στην εφορία το 2018

10 mins read

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τις κατασχέσεις που έγιναν το 2018 για χρέη στην εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε κατασχέσεις σε βάρος 816.721 φορολογουμένων ενώ οι εγγραφές υποθηκών στα ακίνητα οφειλετών για χρέη στην εφορία διπλασιάστηκαν  φτάνοντας στις 8.350 έναντι 4.222 του 2017 (αύξηση 97,8% σε ένα χρόνο).

Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 μειώθηκε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017. Ωστόσο ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση επιβάλλει μέτρα αυξήθηκε. Το 2018 μέτρα αναγκαστικής είσπραξης υπέστησαν πέρυσι σε 1.168.438 φορολογούμενοι (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Δηλαδή το 64% ή 2 στους 3 εκ των οφειλετών αυτών τα έχουν ήδη υποστεί, ενώ ο ετήσιος στόχος 59%. Το πιο εντυπωσιακό ίσως είναι ότι 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν και δεν μπορούν να πληρώσουν συνολικά μόλις 2,5 δις ευρώ, ή περίπου 715 ευρώ κατά μέσον όρον. Αντιθέτως μόλις 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δισ. ευρώ!

Συγκεκριμένα:

· 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ , χρωστούν το 2,4% (2,465 δις ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,
· μόλις 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ χρωστούν το 89,5% ή 93.378 δις ευρώ συνολικά!

· από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ χρωστούν το 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) που διακρατούν το 8,2% (ή 8,521 δισ ευρώ) του συνολικού χρέους.

Με τα δεδομένα αυτά, το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε :
· 816.721 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (- 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 κατασχέσεις το 2017)
· 15.884 προγράμματα πλειστηριασμού (-13,6% σε σχέση με τα 18.792 προγράμματα το 2017)
· 22.298 παραγγελίες κατάσχεσης (-5,6% έναντι 23.620 το 2017)
· 8.350 υποθήκες (+97,8% έναντι των 4.222 του 2017).

Facebook Comments