Ανάπτυξη με ΝΔ, στασιμότητα με ΣΥΡΙΖΑ βλέπει μελέτη του «ΚΕΦΙΜ»

11 mins read

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα ανεβάσει την Ελλάδα πέντε θέσεις υψηλότερα στη φορολογική ανταγωνιστικότητα.
Και παράλληλα οι αγορές θα συνεχίσουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μια νέα φιλελεύθερη ελληνική κυβέρνηση.
Σε συνεργασία με το Tax Foundation, το ΚΕΦΙΜ έκανε μια σύγκριση των φορολογικών προγραμμάτων της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο θα απέδιδε περισσότερο στη φορολογική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Με άλλα λόγια, τη θέση της χώρας σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταχείριση νομικών και φυσικών προσώπων σε σχέση με τις άμεσα ανταγωνιστικές της χώρες.
Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, η συνολική φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενε αμετάβλητη στην 29η, θέση ενώ με το πρόγραμμα της Ν.Δ. θα βελτιωνόταν κατά 5 θέσεις ανεβαίνοντας στην 24η θέση.
Ειδικότερα, αν εφαρμοζόταν σήμερα το φορολογικό σχέδιο της Ν.Δ., στις επιμέρους φορολογικές κατηγορίες η Ελλάδα:
– Στην εταιρική φορολόγηση, θα ανέβαινε 15 θέσεις, από την 25η στη 10η.
– Στη φορολόγηση εισοδήματος θα ανέβαινε 7 θέσεις, από τη 14η στην 7η.
– Στους φόρους κατανάλωσης θα ανέβαινε 3 θέσεις, από την 30ή στην 27η.
– Στους φόρους ιδιοκτησίας θα ανέβαινε 7 θέσεις, από την 27η στην 20ή.
– Στους κανόνες φορολόγησης κερδών στο εξωτερικό θα παρέμενε αμετάβλητη,
στην 29η θέση.
Αντίστοιχα, αν εφαρμόζονταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ,
– Στην εταιρική φορολόγηση, θα ανέβαινε 8 θέσεις, από την 25η στη 17η.
– Στη φορολόγηση εισοδήματος, θα ανέβαινε 4 θέσεις, από τη 14η στη 10η.
– Στους φόρους κατανάλωσης, θα παρέμενε αμετάβλητη, στην 30ή θέση.
– Στους φόρους ιδιοκτησίας, θα ανέβαινε 2 θέσεις, από την 27η στην 25η.
– Στους κανόνες φορολόγησης κερδών στο εξωτερικό θα παρέμενε αμετάβλητη,
στην 29η θέση.

Facebook Comments