Άδεια πατρότητας 14 ημερών και εξάμηνη γονική άδεια προωθεί το υπ. Εργασίας

14 mins read

Ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο ανοίγει τις επόμενες εβδομάδες με το εργασιακό νομοσχέδιο γύρω από την ελληνική οικογένεια. 
Στο νέο εργασιακό σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Μάρτιο, προβλέπεται μία σειρά γονικών αδειών για τους εργαζόμενους πατέρες.
Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων η άδεια τοκετού στον πατέρα, πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια, προστασία απολύσεων δύο μήνες για κάθε παιδί και ευέλικτο ωράριο εργασίας.
Οι νέες διατάξεις για την προστασία της πατρότητας
Μία από τις σημαντικές αλλαγές στο θέμα των αδειών αποτελεί η ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1158 με την οποία εισήχθη η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια του πατέρα αλλά και η προστασία της πατρότητας.
Τα βασικότερα μέτρα τα οποία σκοπεύει να φέρει ο νέος νόμος είναι τα εξής:

  • Άδεια πατρότητας 14ων ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου του εργαζομένου. Η άδεια αυτή θα έχει αποδοχές.
  • Γονική άδεια 6 μηνών που πρέπει να λαμβάνεται προτού το παιδί φθάσει στην ηλικία των 8 ετών. Μάλιστα οι 2 πρώτοι μήνες θα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ.
  • Άδεια φροντίδας ανήμπορου γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή παιδιών έως 5 ημέρες κατ’ έτος για κάθε εργαζόμενο. Η άδεια αυτή θα είναι χωρίς αποδοχές.
  • Προστασία απόλυσης του πατέρα μετά την γέννηση τέκνου και συγκεκριμένα: 2 μήνες μετά το 1ο τέκνο, 4 μήνες μετά το 2ο, 6 μήνες για κάθε επόμενο.
  • Άδεια 2 ημερών για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζομένου.
  • Ειδικές ρυθμίσεις για γονείς διδύμων, τριδύμων αλλά και για μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημειώνεται πως και ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, σχολιάζοντας μέσω twitter τόνισε πως «τα πρώτα μέτρα που θα συμπεριληφθούν στο εργασιακό νόμο είναι η άδεια πατρότητας με αποδοχές, που θα λαμβάνει ο πατέρας στην γέννηση του τέκνου του, η γονική άδεια ως αμεταβίβαστο δικαίωμα κάθε γονέα και η άδεια με αποδοχές για τους εργαζόμενους φροντιστές».

Facebook Comments