ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Στρατηγική συμμαχία με την ΗΛΕΚΤΩΡ στη γεωθερμία

14 mins read

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα προχωρήσει στην έρευνα και εκμετάλλευση στον τομέα της γεωθερμίας, με στρατηγικό εταίρο την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η συνεργασία αφορά στις περιοχές που έχει μισθώσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού εθνικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα,  πρόκειται για τις ακόλουθες 4 περιοχές υψηλής ενθαλπίας: νησιωτικό σύμπλεγμα Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, νήσου Νισύρου, νήσου Λέσβου και χερσονήσου Μεθάνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναζήτησε στρατηγικό εταίρο για την από κοινού εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού των συγκεκριμένων περιοχών μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αποφάσεων, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον «υψηλότερο προσφέροντα» και ανακήρυξε ως προτιμώμενο εταίρο την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού, που ίδρυσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, «Γεωθερμικός Στόχος Δύο ΙΙ», της οποίας ποσοστό 51% θα αποκτήσει η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Μέσω της σύμπραξης, η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει τις γεωθερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να ξεκινήσει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο γεωθερμικό πεδίο της Μήλου με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της έγκαιρης ενημέρωσης και συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το 2025 θα έχει κατασκευαστεί και λειτουργήσει η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Το χρονοδιάγραμμά της συνεργασίας προβλέπει αρχικά να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής στη Μήλο ισχύος 5 MW ως το 2025.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η γεωθερμία ανήκει στις μορφές ΑΠΕ που επιτρέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βάσης, καθώς έχει συνεχή σταθερή παραγωγή όλο το 24-ωρο, ανεπηρέαστη από τις καιρικές συνθήκες. Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δεν εκχωρεί στη θυγατρική της την κυριότητα των συμβάσεων εκμετάλλευσης, οι οποίες παραμένουν στον μητρικό όμιλο.

Facebook Comments