ΔΕΗ: Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές από το έκτακτο τέλος για τις ΑΠΕ

13 mins read

Την απορρόφηση της επιβάρυνσης από το τέλος προμηθευτών, το οποίο επιβάλλεται για την εξυγίανση του λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ανακοίνωσε η διοίκηση της ΔΕΗ.

«Η ΔΕΗ δεν θα μετακυλίσει το κόστος. Το αντιμετωπίζουμε ως μέτρο Covid και αναγνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση επιλέγουμε να απορροφήσουμε το κόστος» ανέφεραν χαρακτηριστκά, μιλώντας στο ΑΜΠΕ, πηγές της Επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέτρα εξυγίανσης του λογαριασμού των ΑΠΕ, περιλαμβάνεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς, ύψους 110 εκατ. ευρώ, στους παραγωγούς ρεύματος από ΑΠΕ, καθώς και ισόποση επιβάρυνση των προμηθευτών ενέργειας με την επιβολή έκτακτου τέλους.

Έτσι, η σχετική επιβάρυνση, ύψους 110 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να μετακυλίσει τους καταναλωτές και αντ αυτού θα απορροφηθεί από τη ΔΕΗ. Ωστόσο, οι υπόλοιποι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την εμπορική τους πολιτική, αποφασίζοντας οι ίδιοι για τη μετακύλιση ή μη του εν λόγω κόστους.

Τα μέτρα για το ταμείο των ΑΠΕ

Μέτρα ταμειακού χαρακτήρα, τα οποία αποσκοπούν στην εξυγίανση του λογαριασμού (ΕΛΑΠΕ), μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί «πράσινης» ενέργειας. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, αν δεν λαμβάνονταν μέτρα, ο λογαριασμός θα εμφάνιζε στο τέλος του χρόνου έλλειμμα 217 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις ή αδυναμία πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΑΠΕΕΠ) η βασική αιτία για την εμφάνιση του ελλείμματος ήταν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω της πανδημίας, η οποία περιόρισε τα έσοδα των μονάδων ΑΠΕ από την αγορά ρεύματος.

Διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία αποσκοπούν στη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα με όρους αγοράς. Όπως σημειώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κεντρική στόχευση των ρυθμίσεων είναι να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα ελεγχόμενα και λελογισμένα, ενώ παράλληλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευρύτερη δυνατή χρήση του πιο πετυχημένου και αποτελεσματικού εργαλείου διεθνώς, του Μοντέλου Στόχου της ΕΕ (Target Model).

Facebook Comments