ΑρχικήΕπικαιρότηταΔΕΗ: Ο Κωνσταντίνος Νάζος νέος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας

ΔΕΗ: Ο Κωνσταντίνος Νάζος νέος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας στον κύριο Κωνσταντίνο Νάζο,  Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχο τίτλου ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάζεται στη ΔEΗ επί 16 χρόνια ως στέλεχος αποκλειστικά της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, με κύριο αντικείμενο τη μοντελοποίηση ενεργειακών αγορών, τη βελτιστοποίηση διαχείρισης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΔEΗ, το διασυνοριακό εμπόριο και τη διαχείριση κινδύνου ενεργειακών χαρτοφυλακίων. Συμμετείχε ενεργά στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας PPC Albania το Δεκέμβριο 2016, όπου ανέλαβε καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή, καθώς και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον Αύγουστο 2018 κατείχε τη θέση Διευθυντή Κλάδου Αναλύσεων Αγορών και τον Ιούνιο 2020 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας.

Πριν την ένταξή του στη ΔEΗ το 2004, είχε εργασθεί για 7 χρόνια ως μηχανικός παραγωγής και συντήρησης στο εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και ως μηχανικός παραγωγής στη βιομηχανία οικιακών συσκευών BSH.