«Βόμβα» από την Τροχαία: Δημόσιος οδικός κίνδυνος λεωφορεία και φορτηγά στην Αττική!

12 mins read

Στο πλαίσιο διενέργειας τροχονομικών ελέγχων σε λεωφορεία και φορτηγά, μέσα σε επτά ημέρες  βεβαιώθηκαν 1.762 παραβάσεις.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Βεβαιώθηκαν 705 παραβάσεις  σε λεωφορεία 

-467- σχετικές με ταχογράφους,
-196- σχετικές με παραβίαση ωραρίων-ανάπαυσης,
-26- για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,
-2- για οδήγηση από οδηγούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
-7- για φθαρμένα ελαστικά,
-2- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-1- για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου,
-1- για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και
-3- λοιπές παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας.

Σε φορτηγά 1.057:

-702- σχετικές με ταχογράφους,
-255- σχετικές με παραβίαση ωραρίων-ανάπαυσης,
-34- για αντικανονική χρήση της κάρτας ταχογράφου οδηγού,
-15- παραβάσεις για φθαρμένα ελαστικά,
-13- για υπέρβαση ορίου ταχύτητας,
-7- για οδήγηση από οδηγούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν κάρτα ψηφιακού ταχογράφου,
-7- για σκόπιμη επέμβαση με συσκευές που παρακάμπτουν το σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR (μη χρήση ADBLUE),
-3- για ΚΤΕΟ,
-3- για χρήση κάρτας ταχογράφου έτερου οδηγού,
-3- για παραβίαση σφράγισης της συσκευής του ταχογράφου,
-2- για ανασφάλιστα οχήματα,
-2- για σκόπιμη επέμβαση στη συσκευή ταχογράφου με τοποθέτηση μαγνήτη στον αισθητήρα κίνησης (δότη) προκειμένου να παραποιούνται – αλλοιώνονται οι καταγραφόμενες ενδείξεις του ταχογράφου (χρόνος οδήγησης, διαλείμματα κ.τ.λ.).
Τα οχήματα οδηγήθηκαν σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, στα οποία αντικαταστάθηκαν ο αισθητήρας κίνησης με αντιμαγνητική θωράκιση και εκδόθηκε νέα βεβαίωση καλής λειτουργιάς ταχογράφου.
-2- για στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως,
-1- για επισφαλή φόρτωση,
-1- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και
-7- λοιπές παραβάσεις τροχαίας νομοθεσίας

Παρόμοιες ειδικές δράσεις θα προγραμματισθούν και θα πραγματοποιηθούν εκ νέου, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας.

Facebook Comments