Ο βαρύς ο πέλεκυς του ΣτΕ για την Coca Cola…

14 mins read

Έχασε και μάλιστα πανηγυρικά τη φορολογική μάχη της στο ΣτΕ, η Coca-Cola Ηοldings BV και τώρα καλείται να καταβάλει περίπου 2,6 εκατ. ευρώ για διαφορές φόρων, πρόσθετων φόρων και προστίμων, παρελθόντων ετών (2008, 2009, κ.λπ.), λόγω ανακριβών δηλώσεων (πλέον των προστίμων, προσαυξήσεων, κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου αμφισβήτησε (και ορθώς όπως αποδείχθηκε από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο) τον τρόπο φορολόγησης των αλλοδαπής προέλευσης (Κύπρος) μερισμάτων της Coca Cola και εξέδωσε φύλλα ελέγχου φόρου εισοδήματος, καταλογίζοντας διαφορές κύριου φόρου εισοδήματος, πρόσθετο φόρο και πρόστιμα, λόγω ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Τα ποσά που καταλογίστηκαν στην Coca Cola είναι περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθώς έχουν επιβληθεί πρόσθετοι φόροι (200%), πρόστιμα (30%), κ.λπ. επί της διαφοράς του κύριου φόρου, που καταλογίστηκε στην εν λόγω εταιρεία από τις φορολογικές αρχές. Ως γνωστόν, η Coca Cola είναι ακόμη μια εταιρεία που έχει ως διαφημιστική εταιρεία την V+O.

Με δεδομένη τη χθεσινή εξέλιξη, σχεδόν μηχανικά το μυαλό πήγε σε κάτι εφοριακούς που είχαν ψάξει παλιά και την εταιρεία των Βαρβιτσιώτη – Ολύμπιου. Και επειδή τα δυο παλικάρια δεν έχουν απολύτως τίποτα να κρύψουν, ούτε φυσικά και να φοβηθούν, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ακόμη και να προκαλέσουν ένα φορολογικό έλεγχο. Άλλωστε, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.

Διευκρινήσεις από την Coca-Cola

Η εταιρεία Coca-Cola HBC Holdings BV, με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα αναφορικά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεών της με τις οποίες ζητούσε να αναιρεθούν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, επί φορολογικών ζητημάτων ύψους περίπου 2,6 εκατ. ευρώ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διευκρινίζει τα εξής:

«Η εταιρεία Coca-Cola HBC Holdings BV δηλώνει ότι έχει ήδη και προ πολλού καταβάλει το συνολικό ποσό βεβαιωθέντων φόρων και προσαυξήσεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές και συνεπώς δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ή επιπλέον υποχρέωση της εταιρείας για καταβολή.

Οι αποφάσεις, στις οποίες αναφέρονται τα δημοσιεύματα, αφορούν σε αιτήσεις αναίρεσης που ασκήθηκαν από την εταιρεία, οι οποίες αμφισβητούσαν εύλογα τις εν λόγω φορολογικές επιβαρύνσεις ως αχρεωστήτως καταβληθείσες».

Facebook Comments