Τρ. Πειραιώς: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ

11 mins read

Ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι το κλείσιμο της αγοράς στις 23 Απριλίου.

Το βιβλίο προσφορών αφορά στους επενδυτές του εξωτερικού και η μέγιστη τιμή που θα προκύψει θα είναι αυτή που θα ισχύει στη Δημόσια Προσφορά για τους Έλληνες επενδυτές. Μέσω του βιβλίου προσφορών θα καλυφθεί το 85% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο 15% μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Με βάση την τελική τιμή που θα διαμορφωθεί εντός του εύρους (1 ευρώ έως 1,15 ευρώ) θα καθοριστεί το τελικό ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με δημόσια ενημέρωση, σε επιστολή απευθυνόμενη προς την Πειραιώς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ενημέρωσε για την απόφασή του να εγγραφεί για την απόκτηση αριθμού τόσων Νέων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά ώστε, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το ΤΧΣ να κατέχει μεταξύ 27%, κατ’ ελάχιστον, και 33% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχει με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Τα κριτήρια κατανομής για την τελική συμμετοχή του ΤΧΣ εντός του ανωτέρω εύρους θα ορισθούν στο έγγραφο (Offering Circular) που θα συνταχθεί για τους σκοπούς της Διεθνούς Προσφοράς (βιβλίο προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με έκδοση 1,2 δισ. κοινές μετοχές στην ονομαστική τιμή του 1 ευρώ ανά μετοχή. Το εύρος θα κυμανθεί μεταξύ 1 ευρώ και 1,15 ευρώ, οπότε εκτιμάται ότι το τελικό ποσό της αύξησης θα κυμανθεί μεταξύ 1,2 και 1,38 δισ. ευρώ, με πιθανότερο το άνω άκρο λόγω της μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.

Facebook Comments