Υπ. Παιδείας: Κυρώσεις σε 114 διευθυντές εκπαίδευσης επειδή αρνήθηκαν να αξιολογηθούν

6 mins read
Κυρώσεις σε 114 διευθυντες εκπαίδευσης απέστειλε σήμερα με επιστολές του το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τους διευθυντες που αρνήθηκαν να αξιολογηθούν και παρά το γεγονός ότι είχαν ειδοποιηθεί πως θα υπάρξουν συνέπειες συνέχισαν να ανθίστανται.
Οι 114 αυτοί διευθυντες αντιπροσωπεύουν το 0.8% όλων των σχολείων καθώς στο σύνολο τους είναι 13.000.

Σημειώνεται ότι η παρούσα αναστολή δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

Οι 114 Διευθυντές Σχολείων παραλήπτες των αποφάσεων με τις κυρώσεις, οι οποίες αφορούν το πάγωμα της ιεραρχικής και μισθολογικής ανέλιξης σε πρώτη φάση, μπορούν να καταθέσουν ένσταση  στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 ημερών από την επόμενη της γνωστοποίησης της απόφασης.

Το υπουργείο Παιδείας με προσωπικές επιστολές είχε προειδοποιήσει για τις κυρώσεις του Διευθυντές που δεν ανάρτησαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Facebook Comments