ΑρχικήΟικονομίαΑύξηση 19 επιδομάτων φέρνει η άνοδος του κατώτατου μισθού

Αύξηση 19 επιδομάτων φέρνει η άνοδος του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 5%.

Τουλάχιστον 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ αναμένεται να αυξηθούν από 1η Απριλίου, ως συνέπεια της αύξησης του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να τα συμπαρασύρει προς τα πάνω. Έως τις 22 Μαρτίου θα έχει καθοριστεί το ποσοστό της αύξησης του κατώτατου μισθού κι έτσι τα επιδόματα αυτά που είναι συνδεδεμένα με αυτόν θα αναπροσαρμοστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% – 6% φτάνοντας στα 820 – 830 ευρώ από 780 που είναι σήμερα. Ανάλογη λοιπόν αναμένεται να είναι και η αύξηση των επιδομάτων της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό

Εκτός του επιδόματος ανεργίας που θα αναπροσαρμοστεί τα υπόλοιπα επιδόματα της ΔΥΠΑ που θα αυξηθούν λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού είναι τα εξής

Ειδική παροχή μητρότητας: Πρόκειται για ποσό που είναι ίσο με αυτό του κατώτατου μισθού.

Επίδομα γονικής αδείας: Επίσης πρόκειται για ποσό που είναι ίδιο με αυτό του κατώτατου μισθού.

Βοήθημα λήξης ανεργίας: Ισοδυναμεί με 13 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα.

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων.
άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): το 70% των 35 κατ. Ημερομισθίων.

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας.

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. Ημερομισθίου.

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού.

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο.

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ