ΑρχικήΟικονομίαΠοια επιδόματα αυξάνονται με το νέο κατώτατο μισθό

Ποια επιδόματα αυξάνονται με το νέο κατώτατο μισθό

Το βοήθημα μη μισθωτών από 479 ευρώ θα αυξηθεί στα 510 ευρώ

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ μεικτά συμπαρασύρει 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται και αυτά όπως για παράδειγμα η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το επίδομα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που από 780 ευρώ θα αυξηθούν στα 830 ευρώ.

Επίσης το βοήθημα μη μισθωτών από 479 ευρώ θα αυξηθεί στα 510 ευρώ και το επίδομα εργασίας (50% επιδόματος ανεργίας) από 239,5 ευρώ στα 255 ευρώ.

Ενδεικτικά, τα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά έως 6,5%, θα διαμορφωθούν ως εξής:

Επίδομα ανεργίας: Από 479 ευρώ στα 510 ευρώ

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Επίδομα γονικής άδειας: Κατώτατος μισθός από 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα από 287,4 ευρώ στα 306,08 ευρώ

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατ. ημερομισθίων από 902,43 στα 961,08 ευρώ.

Εποχικό σμυριδεργάτων: Το 70% των 50 κατ. ημερομ/θίων από 1.219,50 στα 1.298,76 ευρώ

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 25 κατ. ημερομ/θίων από 609,75 στα 649,38 ευρώ

Άλλα εποχικά (δασεργατών–ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/θίων από 853,65 στα 909,13 ευρώ

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας από 479 ευρώ στα 510,13 ευρώ

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας από 239,5 ευρώ στα 255,06 ευρώ