Έρευνα της Eurobank για τη βιώσιμη ανάπτυξη

9 mins read

Η τράπεζα Eurobank, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες για την επιχειρηματική της δραστηριότητα, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την υπεύθυνη χρηματοδότηση, διενεργεί Έρευνα Ανάλυσης Ουσιαστικότητας για τον Απολογισμό Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 και μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτή.

Σύμφωνα με την Eurobank:

“Η συμμετοχή των πολιτών στην έρευνα θα επιτρέψει να καθορίσουμε τα ουσιαστικά θέματα Bιώσιμης Aνάπτυξης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Eurobank, τα οποία θα ενσωματωθούν στον Απολογισμό Δραστηριοτήτων & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021.

Σε αυτήν την έρευνα, καλείστε να αξιολογήσετε τις αναγνωρισμένες επιδράσεις που δημιουργεί η Εurobank στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της χρηματοδοτικής της δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και τις επιδράσεις που δημιουργούνται μέσω της εσωτερικής λειτουργίας της. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στο βαθμό στον οποίο τα εν λόγω θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης:

  1. αφορούν και επηρεάζουν τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών στην οποία ανήκετε.
  2. δημιουργούν σημαντικές επιδράσεις ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας SurveyMonkey Europe και για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου χρειάζονται περίπου 10-15 λεπτά από το χρόνο σας. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι προαιρετική και οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμες”.

 

Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο πατώντας ΕΔΩ

Facebook Comments