ΑρχικήΟικονομίαEurobank: Πετρελαιοειδή και ηλεκτρισμός επιβράδυναν τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το 2019

Eurobank: Πετρελαιοειδή και ηλεκτρισμός επιβράδυναν τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το 2019

Πετρελαιοειδή και ηλεκτρισμός επιβράδυναν τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το 2019, σημειώνουν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank, στο εβδομαδιαίο δελτίο “7 Ημέρες Οικονομία”.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε πτωτικά το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα συρρικνώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2019 και κατά 3,9% σε σύγκριση, με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ο δείκτης παραγωγής στη βιομηχανία παρέμεινε στάσιμος σε ετήσια βάση καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 5 ετών. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι αυξήθηκε 1,7%. Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε άνοδος 1,7%, ωστόσο, με επιβραδυνόμενο ρυθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (3,0%). Τέλος, για το ίδιο χρονικό διάστημα ο δείκτης παραγωγής μεταποίησης στην Ευρωζώνη ακολούθησε καθοδική πορεία, αντανακλώντας σε έναν βαθμό τη δυσμενή επίδοση της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας, σημειώνεται στο δελτίο της Eurobank.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017, το σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην ελληνική βιομηχανία προέρχεται κατά 78,9% από τη μεταποίηση, κατά 14,9% από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κατά 3,7% από τα ορυχεία & λατομεία και κατά 2,6% από την παροχή νερού.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερθέντα μερίδια και τους ρυθμούς μεταβολής των επί μέρους δεικτών παραγωγής, προκύπτει ότι η πτώση που σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019 προέρχεται κυρίως από τη μεταποίηση και από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικά οι δείκτες παραγωγής στους δύο προαναφερθέντες τομείς συρρικνώθηκαν κατά -1,4% και -8,8% αντίστοιχα σε σύγκριση με το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2019 και κατά -0,9% και -14,8% αντίστοιχα σε σχέση με το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2018. Η μείωση της παραγωγής στη μεταποίηση προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία των πετρελαιοειδών, ενώ οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες στο τέλος του φθινοπώρου 2019 δύναται να εξηγήσουν πέραν άλλων παραγόντων τη συρρίκνωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, επισημαίνεται στο “7 Ημέρες Οικονομία”.

Για το σύνολο του 11μήνου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, ο δείκτης παραγωγής στη βιομηχανία έπειτα από αύξηση 1,7% το προηγούμενο έτος παρέμεινε αμετάβλητος σε ετήσια βάση. Η εν λόγω επίδοση ήταν αποτέλεσμα της περαιτέρω πτώσης του δείκτη παραγωγής στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά -4,7% από -1,6% πέρυσι και της επιβράδυνσης στη μεταποίηση στο 1,7% από 3,0% το 2018. Η τελευταία εστιάζεται κυρίως στις αρνητικές μεταβολές που καταγράφηκαν στους κλάδους των πετρελαιοειδών (-8,7%), των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-5,2%) και των βασικών μετάλλων (-2,2%). Από την άλλη πλευρά, θετική ήταν η επίδοση στους κλάδους των φαρμακευτικών, των χημικών, των τροφίμων και των πλαστικών.

Παρά τη στασιμότητα του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής και την επιβράδυνση στη μεταποίηση στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019, η γενική εικόνα των τελευταίων ετών είναι θετική. Σε ότι αφορά το σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, προηγήθηκαν 4 συναπτά έτη με θετικούς ρυθμούς μεταβολής, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η σωρευτική αύξηση 9,1% την περίοδο 2015-2019.

Ο τομέας της μεταποίησης αποτέλεσε την ατμομηχανή της προαναφερθείσας επίδοσης. Ξεκινώντας την ανοδική του πορεία ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύθηκε συνολικά 14,6% (2014-2019). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και τον εξαγωγικό χαρακτήρα πολλών τομέων της ελληνικής μεταποίησης, η συνολική επίδοση του κλάδου παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η αύξηση του μεριδίου των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών ως προς το σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην ελληνική οικονομία – με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα – συνδέεται άμεσα με την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης, καταλήγουν οι αναλυτές της Eurobank.