Fitch: Με τον νέο ν. Κατσέλη θα περιοριστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

27 mins read

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου Fitch Ratings, ο νέος νόμος Κατσέλη θα πρέπει να παράσχει έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για να διευθετηθεί το θέμα με τα πιο προβληματικά NPLs, να περιοριστούν οι  στρατηγικοί κακοπληρωτές και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μια πιο κουλτούρα πιο πειθαρχημένων πληρωμών.

Η πλήρης επίδραση θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες εφαρμογής και από το πώς θα χρησιμοποιηθεί το νέο πλαίσιο.

Σύμφωνα με το νέο νόμο Κατσέλη, οι δανειστές που δεν έχουν πληρώσει οφειλές για μεγαλύτερο διάστημα των τριών μηνών στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά για να αναδιαρθρώσουν τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια που αφορούν στην κύρια κατοικία τους. οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι το τέλος του 2019.

Η προσωρινή φύση του σχήματος και τα πιο στενά κριτήρια επιλεξιμότητας για την προστασία από κατασχέσεις, σε σχέση με το νόμο Κατσέλη, μειώνει το πεδίο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές για να αιτηθούν προστασίας. Σε συνδυασμό με την απειλή κατάσχεσης, αυτό θα μπορούσε με τον καιρό να υποστηρίξει μια βελτίωση της πειθαρχίας στις πληρωμές.

Όταν αποφασίζεται μια αναδιάρθρωση για δανειστές που προστατεύονται από το νέο νόμο, οι διαγραφές χρέους και τα σχέδια της κυβέρνησης να επιχορηγεί συγκεκριμένους δανειολήπτες, θα ενισχύσει την ικανότητα αποπληρωμής. Εάν η αναδιάρθρωση δεν συμφωνηθεί ή ο δανειολήπτης παύσει να πληρώνει εγκαίρως το δάνειο που έχει αναδιαρθρωθεί, οι πιστωτές θα έχουν τη δυνατότητα κατάσχεσης. Αυτό θα δώσει κίνητρο στους δανειολήπτες να συμφωνήσουν μια αναδιάρθρωση, να μειώσουν τον αριθμό των κακοπληρωτών. Εάν αντιμετωπιστεί μεγαλύτερος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του νέου πλαισίου, θα απελευθερώσει πόρους στο ελληνικό νομικό σύστημα ώστε να επεξεργαστεί το ενδεχόμενο ανάκτησης.

Η πρόβλεψη για την επιχορήγηση θα ενεργοποιείται μέσω μελλοντικής δευτερογενούς νομοθεσίας, και οι λεπτομέρειες για το μέγεθος και τους όρους, δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.

Η δεύτερη έκθεση εποπτείας της Κομισιόν για την Ελλάδα, αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί “με έναν προοδευτικό τρόπο που εξαρτάται από το εισόδημα” και εκτιμάται στο 30% περίπου των αναδιαρθρωμένων μηνιαίων δόσεων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το haircut θα είναι υποχρεωτικό για το κεφάλαιο που υπερβαίνει το 120% του λόγου δανείου/αξίας, και η κανονική διάρκεια των αναδιαρθρωμένων δανείων θα είναι 20 χρόνια, αλλά δεν θα μπορεί να παραταθεί πέρα από τα 80 έτη.

Η επέκταση της νομοθεσίας για την προστασία της κύρια κατοικίας και στα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εγγύηση τις οικίες των δανειοληπτών, οι οποίες δεν καλύπτονται από το νόμο Κατσέλη, υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει άνοδος στο μέσο ποσό που διαγράφεται.

Ωστόσο, επισημαίνει η Fitch Ratings, ελληνικά δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρεών που καλύπτονται από το νέο πλαίσιο, θα αφορά και πάλι σε στεγαστικά δάνεια (9 δισ. ευρώ από το σύνολο των 11 δισ. ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό του διαγραφέντος χρέους, δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα επίπεδα κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.

Η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ένα περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ το 019 και 500 εκατ. ευρώ ετησίως αμέσως μετά, αν και αυτές οι εκτιμήσεις είναι αβέβαιες “λόγω της ελλιπούς διαθεσιμότητας δεδομένων”. Το τελικό κόστος για τις τράπεζες και το κράτος, θα εξαρτηθεί από τις λεπτομέρειες και την εφαρμογή του σχήματος.

Ο νέος νόμος Κατσέλη, σημειώνει η Fitch Ratings, ενισχύει την άποψη ότι ο όγκος των ελληνικών NPLs θα μειωθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα, με τη στήριξη των μέτρων πολιτικής και των προσπαθειών των τραπεζών να πετύχουν τους στόχους του SSM.

Αλλά δεν είναι σαφές εάν οι τράπεζες θα επιδιώξουν επιθετικά κατασχέσεις ώστε να βελτιώσουν τις ανακτήσεις, ιδιαίτερα με δανειολήπτες οι οποίοι δεν προστατεύονται από το νέο νόμο, καθώς μπορεί να είναι επιφυλακτικοί για τη φήμη που θα συνόδευε μια τέτοια ενέργεια.

Εάν γίνει αντιληπτό ότι οι τράπεζες δεν είναι πρόθυμες για κατασχέσεις, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου στην αποκατάσταση της πειθαρχίας των πληρωμών.

Facebook Comments