Για ποιους «ξεκλειδώνουν» οι 240 δόσεις- Στον αέρα την Τρίτη η πλατφόρμα

23 mins read

Ενεργοποιείται αύριο, Τρίτη 1η Ιουνίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας θα μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν προς  τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης καθώς και το Δημόσιο.

 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι πριν από την πτώχευση θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια ρύθμισης μέσω της πλατφόρμας εξωδικαστικού συμβιβασμού ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη των οφειλετών σε ασφαλιστικά ταμεία, Εφορία και τράπεζες έως και σε 240 δόσεις.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης πτωχεύσει εφόσον υπάρχει εισόδημα πάνω από το ποσό που έχει οριστεί ως ακατάσχετο αυτό δεσμεύεται για ένα έως τρία έτη.

Για πρώτη φορά σε ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν και προϋπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Η νέα πλατφόρμα, η σύσταση της οποίας ήταν από τα βασικά σημεία του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, αναμένεται να λύσει τα χέρια επιχειρήσεων με χρέη καθώς πλέον θα μπορούν να κάνουν αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις, δίχως κόστος και γραφειοκρατία.

Ποιους αφορά ο νέος εξωδικαστικός συμβιβασμός

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις με εισόδημα από 700.000 ευρώ και κάτω και διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου πτωχευτικού Νόμου, μέσω της οποίας παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση

Στο πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, παρέχοντας εξουσιοδότηση για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Στη συνέχεια, το σύστημα θα αντλεί όλα τα στοιχεία που αφορούν σε οφειλές, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Στο δεύτερο βήμα, απολύτως αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου Νόμου, θα παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στη συνέχεια οι χρηματοδοτικοί φορείς, δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων, διαβιβάζεται στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του Νόμου και εφόσον πληρούνται τότε αυτομάτως παρέχεται η αυτόματη έγκρισή τους.

Κανόνες ρύθμισης οφειλών

■ Εντάσονται και όλα τα νέα χρέη, όχι μόνο τα παλιά ως το 2019-2020.
■ Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής προς Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης: 240 δόσεις (20 χρόνια).
■ Εξασφαλισμένα με εγγυήσεις και υποθήκες δάνεια: μέγιστο όριο 420 δόσεις (35 χρόνια).
■ Μη εξασφαλισμένα δάνεια: έως 240 δόσεις (20 χρόνια).
■ Μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων: 180 δόσεις (15 χρόνια).

Για φυσικά πρόσωπα οι δόσεις περιορίζονται μέχρι το όριο ηλικίας των 85 ετών του οφειλέτη, εκτός αν μπει εγγυητής μικρότερης ηλικίας.

■ Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ τον μήνα.
■ Ο οφειλέτης πρέπει να έχει χρέος από 10.000 ευρώ και άνω αθροιστικά.
■ Ο οφειλέτης πρέπει να έχει χρέη σε δύο τουλάχιστον πιστωτές: Εφορία και Ταμεία ή τράπεζες και Δημόσιο κ.λπ.
■ Εντάσσονται και όσοι έχουν χρέη μόνο στην Εφορία ή μόνο στα Ταμεία.

 

 

Facebook Comments