ΑρχικήΟικονομία«Κατέρρευσε» η ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο - Χαμηλό 21 ετών

«Κατέρρευσε» η ελληνική μεταποίηση τον Απρίλιο – Χαμηλό 21 ετών

Τα τελευταία στοιχεία της έρευνας PMI® υπέδειξαν τη σημαντικότερη μείωση της παραγωγής στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα που έχει καταγραφεί από την αρχή διεξαγωγής της έρευνας, εδώ και 21 έτη.

Η έξαρση και κλιμάκωση της πανδημίας του κορωνοϊού 2019 (Covid-19) σε όλη την Ευρώπη οδήγησε στην εκτεταμένη ακύρωση ή στην αναστολή παραγγελιών, καθώς η ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό μειώθηκε κατακόρυφα με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Κατά συνέπεια, οι εταιρείες απέλυσαν προσωπικό με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, καθώς η έλλειψη νέων εργασιών οδήγησε σε πλεονάζον διαθέσιμο προσωπικό. Η αβεβαιότητα και οι φόβοι αργής ανάκαμψης είχαν αρνητικό αποτέλεσμα στα επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, τα οποία υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2015.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τόσο οι προμηθευτές όσο και οι κατασκευαστές μείωσαν τις τιμές χρέωσης στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν και, κυρίως, να διατηρήσουν τους πελάτες.

Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index® – PMI®) -ένας σύνθετος δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας- έκλεισε στις 29.5 μονάδες στο ξεκίνημα του δεύτερου τριμήνου, αισθητά χαμηλότερα από τις 42.5 μονάδες του Μαρτίου.

Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής στοιχείων τον Μάιο του 1999, παρότι ενισχύθηκε ελαφρώς από την περαιτέρω επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης προμηθειών (γεγονός που συνήθως υποδεικνύει βελτίωση της απόδοσης των κατασκευαστών).

Βασικός παράγοντας της υποχώρησης του κύριου δείκτη σε χαμηλή τιμή-ρεκόρ ήταν η εντονότερη συρρίκνωση της παραγωγής που έχει καταγραφεί σε διάστημα 21 ετών. Τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν παγκοσμίως μετά την κλιμάκωση της πανδημίας Covid-19 περιόρισαν την παραγωγική ικανότητα, ενώ η πρόδηλη μεταστροφή των συνθηκών ζήτησης μείωσε τον όγκο παραγγελιών. Η μείωση του συνόλου των πωλήσεων ήταν η ταχύτερη που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής στοιχείων τον Μάιο του 1999, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών μειώθηκαν εξίσου σημαντικά λόγω της ακύρωσης και της αναστολής των παραγγελιών από βασικούς προορισμούς εξαγωγών.

Κατ’ αναλογία με τη σημαντική υποχώρηση της ζήτησης των πελατών, ο όγκος αδιεκπεραίωτων εργασιών μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής των συγκεκριμένων στοιχείων, τον Νοέμβριου του 2002. Όπως αναφέρθηκε, το αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό και το κλείσιμο των εργοστασίων συνέβαλαν σημαντικά στην πρωτοφανή μείωση του αριθμού εργαζομένων, μια τεράστια μεταστροφή από τη δημιουργία θέσεων εργασίας που είδαμε στο ξεκίνημα του έτους.

Οι προβλέψεις σχετικά με τα επίπεδα παραγωγής στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα ήταν απαισιόδοξες τον Απρίλιο, καθώς οι εταιρείες αναμένουν ότι η παραγωγή θα μειωθεί μέσα στο επόμενο έτος. Το αρνητικό κλίμα αποδόθηκε κυρίως στους φόβους για αργή ανάκαμψη, μεγαλύτερο διάστημα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση σε πιστώσεις.

Συγχρόνως, οι εταιρείες προσπάθησαν να προσελκύσουν πελάτες να πραγματοποιήσουν αγορές μειώνοντας τις τιμές χρέωσης με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2009. Οι προμηθευτές μείωσαν επίσης τις τιμές τους, καθώς η επιβάρυνση κόστους υποχώρησε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών. Οι κατασκευαστές κατέγραψαν την ταχύτερη μείωση των αγορών προμηθειών που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2015, καθώς η ζήτηση για πρώτες ύλες περιορίστηκε.

Παρά τη μείωση της αγοραστικής δραστηριότητας, οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν σημαντικά, καθώς οι αυστηρότεροι έλεγχοι των συνόρων και τα υλικοτεχνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την έξαρση του ιού οδήγησαν σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις.