Κρατικές εγγυήσεις €9 δισ. στις ελληνικές τράπεζες για μείωση των NPLs

7 mins read

H Ελλάδα σχεδιάζει να παράσχει έως και 9 δισ. ευρώ σε κρατικές εγγυήσεις για να βοηθήσει τις τράπεζές της να μειώσουν το «κόκκινο» χρέος που επιβαρύνει τους ισολογισμούς τους, σύμφωνα με δύο καλά πληροφορημένες πηγές του Bloomberg.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, oι ελληνικές τράπεζες είναι φορτωμένες με πάνω από 75 δισ. ευρώ προβληματικού χρέους, το οποίο ανεβάζει το κόστος για προβλέψεις και περιορίζει τη δυνατότητά τους να χορηγήσουν νέα δάνεια.

Το πρόγραμμα εγγυήσεων, γνωστό ως πρόγραμμα προστασίας στοιχείων ενεργητικού (asset protection scheme), θα μπορούσε να μειώσει το σύνολο του προβληματικού χρέους κατά 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς που έκανε η ελληνική κυβέρνηση κατά την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου πριν από ένα χρόνο.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν κρατικές εγγυήσεις για να καλύψουν την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), σημείωσαν οι πηγές. Το προβληματικό χρέος θα μεταφερθεί σε όχημα ειδικού σκοπού (SPV), το οποίο θα εκδίδει ομόλογα (senior) υψηλής, μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξασφάλισης.

Το χρέος υψηλής εξασφάλισης θα έχει την εγγύηση της κυβέρνησης και θα παραμείνει στα βιβλία των τραπεζών.

Facebook Comments