Πάνω από €56,3 δισ. έχουν οι Έλληνες κρυμμένα στο εξωτερικό

16 mins read

Οι Έλληνες αγαπούν τα μετρητά και κάνουν «πρωταθλητισμό» στην Ευρώπη, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητής περιουσίας τους σε μετρητά.

Το ποσοστό αυτό μάλιστα αγγίζει το 10,4%, έναντι μέσου όρου μόλις 2,4% στην Ευρώπη, ενώ αν αθροιστούν και οι τραπεζικές καταθέσεις τότε το σύνολο της περιουσίας σε ρευστό αγγίζει το 64,4%., έναντι 31,3% κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Εξίσου δημοφιλής πρακτική για τους Ελληνες ιδίως κατά την κρίση είναι να κρύβουν χρήματα κάτω από το στρώμα.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως από τα 56,3 δισ. μόνο τα 31,2 βρίσκονται σε καταθέσεις στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα 25 βρίσκονται κρυμμένα σε «ασφαλή καταφύγια»

Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων εκτός χώρας κορυφώθηκε το 2012 όταν τα συνολικά ΧΠΕ στο εξωτερικό ανήλθαν σε 88,9 δις. ευρώ (52 δις. ευρώ καταθέσεις).

Επίσης στα «εκτός Ελλάδος» υπάρχουν τοποθετήσεις σε ομόλογα και μετοχές περί τα 24 δισ. ευρώ.

Η μελέτη παρουσιάστηκε την Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και αναφέρει πως οι Έλληνες διατηρούν το 64,7% των χρηματοπιστωτικών τους περιουσιακών τους στοιχείων σε μετρητά, καταθέσεις και… κρυμένα. Αντίστοιχα ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ είναι μόνο στο 31,3%.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νικόλαος Βέττας, στη δική του θεώρηση των εξελίξεων, επεσήμανε μεταξύ των άλλων ότι: «Η οριστική έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούν σημαντικές νέες επενδύσεις. Το 2018, οι επενδύσεις σε σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου στην Ελλάδα υποχώρησαν σε μόλις 11,1% του ΑΕΠ, από 21%-26% πριν το 2009 και έναντι 21,0% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη.

Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που έχει η χώρα, το οποίο εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 2,6% του ετήσιου ΑΕΠ (σωρευτικά περί τα 94 δισ. ευρώ) για την περίοδο 2000-2018, αναγκαία είναι η πληρέστερη επιστράτευση των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων.

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης των επενδύσεων πρέπει να προέλθει από εγχώριες αποταμιεύσεις, αλλιώς επιβαρύνεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα προ-κρίσης επίπεδα (από -15,1% του ΑΕΠ το 2008 σε -2,9% του ΑΕΠ το 2018), ωστόσο παραμένει ελλειμματικό, σε αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,1%).

Επομένως, ο διαθέσιμος χώρος για χρηματοδότηση επενδύσεων από ξένες αποταμιεύσεις χωρίς να επιστρέψει η χώρα σε υπερβολικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης, είναι σχετικά περιορισμένος. Η εγχώρια αποταμίευση δημιουργεί απαραίτητο χώρο για επενδύσεις και βιώσιμο εξωτερικό ισοζύγιο».

Facebook Comments